Versión Española Irefrea
Last Proyect
Imprimir

Oci nocturn a les Illes Balears. Diagnòstic i propostes de qualitat des de la Salut Pública.
Juan, M., Calafat, A., Duch, MA., Blay, N., Tejera, E. & Mayol, C.
(2010) Palma de Mallorca: PADIB.

Aquest estudi es desenvolupa en cinc apartats, cadascun d’ells amb entitat pròpia, que tenen com a fil conductor la descripció i l’anàlisi dels riscs per a la salut i la seguretat relacionats amb el consum de drogues en el context de l’activitat recreativa nocturna a les Illes Balears. Això inclou tant l’estudi dels factors de risc més freqüents com el de les necessitats preventives.

Que l’oci recreatiu nocturn incorpori també criteris de salut necessita el suport de molts actors. Orientar els contextos recreatius cap a aquests nous contextos de qualitat exigits suposa anar integrant de forma progressiva certs criteris preventius. Aquesta prevenció requereix d’una visió estratégica comuna i consensuada en la qual hauria de participar, l’administració, la indústria recreativa i els diferents sectors de la comunitat implicats en la gestió de la vida recreativa. Aquesta prevenció, per descomptat, s’ha de sustentar en l’evidència empírica i ha de tenir en compte els contextos, els subjectes i, en especial, l’efectivitat de les diferents estratègies preventives, desenvolupades en diferents camps.
 

 

 

 

Home