Versión Española Irefrea
Last Proyect
Imprimir

La prevenció del consum de drogues i la ciutadania. Quadern de treball per mediadors comunitaris.
IREFREA - Instituto Europeo de Estudios en Prevención
(2008) Palma: Ajuntamet de Palma

Resum.

Quadern dirigit a monitors d'infants, adolescents  i joves, així com a altres professionals que desenvolupin la seva activitat en espais d'oci o d'educació no formal (esplais, casals, entitats esportives...) que proporciona informació general i bàsica sobre les principals drogues que consumeixen els joves i proveu d'instruments i eines per potenciar els factors de protecció dels adolescents i joves davant aquest consum.

El quadern apropa els mediadors a estratègies de comunicació, ofereix pautes d'actuació en situacions de crisi i resolució de conflictes ocasionats pel consum, ofereix un ventall de propostes d'activitats educatives estratègiques i preventives, dóna eines als mediadors perquè puguin elaborar els seus propis materials preventius i facilita que els medidors assumeixin el compromís de realitzar tasques preventives en el desenvolupament normal de les seves activitats.

El quadern compta amb dades epidemiològiques bàsiques, anàlisi de factors de risc i protecció davant el consum de drogues, claus per elaborar estratègies preventives en espais d'oci i temps lliure, propostes d'activitats per implementar i informació bibliogràfica i institucional per ampliar la informació.
 

 

 

 

Home